torsdag 31. august 2017

Gode forandringer i Immauel Daghjem

De av dere som følger med oss på facebook vil se at vi har fått flotte fint brukte møblene fra en av de internasjonale skolene (Bangkok Patana Internasjonale skole). Det skjedde på denne måten: Som foreldre på denne skolen så fikk jeg en mail om at barnehagen på Patana skulle totalrenoveres. Jeg sendte derfor et brev til rektor og fortalte om våre barnehager og vårt samarbeid med Patana fram til nå. Vi har et samarbeid med to årskull, year 1 og year 4. Jeg fortalte om de gamle utslitte møblene våre, noen har vi hatt fra Immanuel Daghjem startet for 40 år siden. Rektor var positiv og enden på historien var at våre barnehager fikk som første barnehage velge ut de møblene vi ønsket.

Det hører også med til historien at alle lærerene på Immanuel Daghjem og Lovsangshjemmet var på besøk på Patana i fjor for å se hvordan de jobbet. Alle ble veldig imponert over klasserommene og hvordan Patana la til rette for at barna skulle ha et godt læringsmiljø. Nå kunne de velge fritt blant alle disse møblene de hadde gått og beundret for et år siden :-) Skikkelig julaften var det!!! Nå er gamle møbler hevet ut og vi har fått inn de nye.

Det å få nye møbler vil også innebære en helt ny måte å tenke barnehage på. Fra å ha en undervisningsbasert læring hvor læreren velger ut hvilke leker barna skal leke med, skal nå barna selv velge hva de vil leke med og kunne velge fritt blant lekene på avdelingen. Lærerene veileder og oppmutrer, istedenfor å ta valg for de. På Patana sier de at en skal hjelpe barna til å bli independent learners (selvstendige og uavhengige elever) og dette vil vi også jobbe med i Immanuel Daghjem og Lovsangshjemmet. Dette er i trå med myndighetenes nye undervisningsplan for barnehager. For lærene våre er dette en helt ny måte å tenke på, og vi vil måtte bruke lang tid på denne forandringsprosessen. Heldigvis så har vi et lærerteam fra Patana som vil undervise og hjelpe oss.
Vennlig hilsen Anne Storstein Haug
Diakoniarbeider og NMS misjonær i Thailand

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar