torsdag 5. februar 2015

Hilsen fra Hald-studentene

Vi er tre haldstudenter som har praksisopphold her i Bangkok. Nå har vi vært her i fire måneder, og har to igjen. Dette er en del av utvekslingsprogrammet til Hald Internasjonale Senter i Mandal. Hald er en fagskole som utveksler studenter over hele verden. På Hald er det først seks uker høstkurs som forbereder oss på uteoppholdet. De neste seks månedene blir tilbrakt i landet som man skal ha praksis, som for vår del er Thailand. I april, da vi er ferdige med oppholdet vårt her, går turen tilbake til Hald med åtte nye uker med vårkurs og informasjonsarbeid.


Disse månedene arbeider vi i to ulike barnehager. Vi er to stykker på Immanuel daghjem, og en på Lovsangshjemmet. Her er vi fire dager i uken og har ulike oppgaver alt etter hvilken aldersgruppe det er. Vi trives alle sammen, og kunne gjerne vært her lenger enn seks måneder. Allerede fra første arbeidsdag ble vi godt tatt imot av både barna og de ansatte, så det er umulig å mistrives.

Til nå har tiden gått fort, men det er ikke bare på formiddagen vi har noe å fylle hverdagene med. Vi er også medansvarlige for ettermiddagsaktiviteter på Lovsangshjemmet fra tirsdag til torsdag. Tirsdag blir brukt til musikk- og dataundervisning, onsdag er dagen for engelskundervisning, og torsdag er alt fra sport til kunst. Vi synes det er flott å kunne være med på et slikt tilbud for de unge i slummen. Det er godt å se flere kjente fjes hver uke, og kjekt å se at flere velger å benytte seg av tilbudet.

Selv om vi har rutiner, så er hver dag en ny opplevelse. Dette gjelder nye inntrykk, nye perspektiver og ny læring. Det er klart at dagene blir annerledes ettersom vi er i en ny kultur, med nye omgivelser, men det som gjør den største forskjellen er at vi lever så tett på mennesker med en helt annerledes bakgrunn.

Vi er stolte av å kunne representere Hald, Fredskorpset og NMS på denne måten.

    Ina Henriette Antonsen, Eline Huseby Jansen og Rakel Lobekk