mandag 20. januar 2014

Noen tanker fra en senior voluntør

Høsten 2013 fikk jeg anledning til å være voluntør i 3 uker ved Immanuelhjemmet som er et elevinternat i Phibun. Phibun er en by i Isanprovinsen i Nordøst-Thailand, nær Mekong River, grenseelva mellom Thailand og Laos. Sammen med meg var Terje Garvik som var her for tredje gang som voluntør. Fattige familier på landsbygda i Thailand har sjelden råd til å gi barna utdanning utover grunnskole. Immanuelhjemmet tilbyr fullt internatopphold for ca. 45 ungdommer fra 7.klasse og til de har fullført videregående skole i attenårsalderen. For å få støtte må en være skoleflink i grunnskolen, komme fra en fattig familie og bo langt fra den nærmeste videregående skole. To tredjedeler av internatbeboerne er jenter, dette for å balansere litt landets tradisjonelle favorisering av gutter til videregående utdanning. Kort tid før vi ankom Thailand hadde myndighetene lagt om ferietidene for landets skoler, slik at vi kom til et internat der bare de ansatte var til stede. Dette var jo litt spesielt, men ga oss anledning til alternative aktiviteter. Vi deltok i praktiske vedlikeholdsoppgaver og vi underviste de ansatte i engelsk. Dette er viktig, for slik kan de igjen være i stand til å hjelpe elevene med engelsk. Kommunikasjon med frivillige og besøkende   er selvsagt også viktig. Engelskkunnskaper er  viktig for Thailands næringsutvikling, som turist- og industrinasjon.
Vi fikk også være med på noen turer sammen med de ansatte. En dag besøkte vi hjemmene ute på landsbygda til en del av de nye elevene. En annen dag var vi med på besøk til et nytt “kuprosjekt” som internatet hadde tatt initiativet til. En tredje dag var vi med på båttur på Mekongelven. Alt veldig interessant og ga oss et unikt innblikk i det vanlige landsbylivet, langt fra de store byene eller turiststedene. Her fantes ikke turisme, samtidig som det moderne samfunnet banket på i form av mobiltelefoner, scootere, gamle traktorer og TV-er. Vi så ikke folk som sultet, men der var mye fattigdom. Hovedveiene/riksveiene var fine, men lokalveiene elendige.
Bylivet i Phibun var facinerende for en nordmann. Gatelivet, og særlig markedene, var preget av intenst liv, salg, bråk og trafikk. Men ingen pågående selgere. Vi hverken opplevde eller så noe farlig, med ett unntak: Trafikken! Her var det bare å passe på seg sjøl, det dukket plutselig opp scootere og motorsykler og biler fra alle kanter hele tiden. En skal nok være en stund i Thailand for å bli “insider” i gatetrafikkbildet.
Den thailandske maten er god, det fikk vi erfare både på internatet, på hjemmebesøk hos en av de ansatte og på restauranter. Til daglig stelte vi oss sjøl med mat, havregryn og knekkebrød og suppeposer hjemmefra, og litt godsaker kjøpt på markedet. Vi var jo spent på hva magen ville tåle av fremmede bakterier, men til og med lokalmat servert av fattige ute i bushen gikk greit, uten etterfølgende mageproblemer.
Thailand er et buddhistisk land, ca. 95% er buddhister. Gjennom oppholdet på Immanuelhjemmet får begava, men fattige ungdommer utdanning og gode oppvekstvilkår. De får også møte kristen forkynnelse gjennom de thailandske ansatte, som alle er kristne. Det er samlingsstunder med andakt hver kveld, og søndagen tilbys kirkegang. Ellers har de kulturkvelder og kosekvelder, og det er klart at dette arbeidet betyr mye for de ungdommene som er så heldige å få bo der under utdanningen. Å være voluntør opplevdes for meg både meningsfullt og spennende. Det belaster det ikke misjonsbudsjettet, fordi en dekker sine utgifter sjøl. Vi er svært mange pensjonister som både har god helse og råd til det. Bare se på norske pensjonisters reisefrekvens rundt om i verden.

Dessuten kommer en som voluntør bak turistfasaden i landet. En får oppleve hvordan land og folk virkelig er, ikke bare turistsidens avslappende luksus og servicetilværelse. Dette siste prøvde vi også, 4. uka i Thailand var vi på turisthotell på øya Koh Samui. Det var jo herlig å ligge på Lamaistranda, men altså, det var en helt annen verden.
Vi pensjonister er ute av arbeidslivet. Kanskje vi som seniorvoluntører ennå kan gjøre nytte for oss, til glede og gagn for andre.

Jostein Espeset

fredag 17. januar 2014

Nytt fra Nådehjemmet


 Adventskalenderen er nesten tom, bare noen få luker med godteri igjen. På Nådehjemmet har vi også kalender, hver dag, en numerert boks med et papir som inneholder et bibelvers. Bibelvers som omhandler Jesus liv og om hvorfor vi feirer Jul.

Det har ikke vært fullt så mange kvinner på Nådehjemmet dette året som det var i fjor. Likevel så har det vært gravide jenter der hele tiden og små babyer mesteparten av tiden. Mødrene som kommer til Nådehjemmet er mellom 13-40 år, flere og flere er under 20 år. Tenåringsgraviditeter er veldig vanlig i Thailand. Dette er noe helsearbeidere har realisert og de prøver å finne bedre metoder for å hjelpe unge jenter på. Dette er veldig utfordrende og det er vanskelig å få informasjonen ut i samfunnet.
Mødre som bor på Nådehjemmet føder på det lokale sykehuset. Det tar mellom 20-50 minutter å komme seg til sykehuset, alt avhengig av trafikken.  I 2013 hadde to mødre så raske fødsler at de ikke rakk å komme seg på sykehus og barna ble født på Nådehjemmet.
De ansatte på Nådehjemmet har lang erfaring og kan se når en fødsel begynner og obsererer moren fram til det er på tide å dra til sykehuset. Noi som allerede har født tre ganger tidligere ville ikke dra på sykehuset så tidlig for på Nådehjemmet hadde hun vennene rundt seg, men

plutselig så fikk hun veldig vondt og fødselen var i gang!
Det var ikke tid å vente på taxi, men ambulansen ble tilkalt. Likevel så var barnet født før sykebil og jordmor kom. Fødselen var rask og lett. Når sykebilen kom så var de rolige og vennlige og taklet situasjonen veldig bra. Vi er takknemlige over å se at sykehuspersonellet var så profesjonelle og hadde en så vennlig væremåte på jobb. Mor og barn var begge i god form da de dro til sykehuset. Vi takker Gud for åt han hørte våre bønner.

Tredje uken i desember var det fullt av liv på Nådehjemmet! Vi inviterte tidligere brukere og deres barn for å være sammen med oss. Fredagen ble brukt til å dele erfaringer, lære om famliie liv, lage mat sammen og feire Jul. På lørdag så dro vi på stranden. Det var veldig kjekt for barna, og også for de voksne som koste seg sammen. Noen av de var tøffe nok til å kjøre en " bananbåt". En av mødrene hadde med seg sin ti år gamle datter som ble født mens hun var på Nådehjemmet. For et godt eksempel for de unge mødrene som satt med babyen sin på fanget. På søndag dro de som hadde anledning til det i kirken.
I år fikk vi en sjenerøs donasjon som ble brukt til å kjøpe nye møbler. Den finske rotary klubben gav nye senger for mødrene og barna deres. Vi er spente på hvordan dette blir. Det er også blitt installert en air- condition på formingsrommet, noen som gjør at det blir mye lettere og behagelig å jobbe.

Tusen takk til alle dere som støtter Nådehjemmet.
Anja Markkanen
(Finsk misjonær og sykepleier som jobber på Nådehjemmet)
Jeg (Anne Storstein Haug) har oversatt det til Norsk.

 

 

Oppusning av Lovsangshjemmet

Vi har i noen dager nå hatt besøk av 21 personer fra forskjellige menigheter i Australia. De har brukt tiden sin i Thailand til å jobbe på Lovsangshjemmet og Nådehjemmet. De har malt, dekorert, fikset og kjøpt inn ting vi har trengt. På Lovsangshjemmet tok det helt av...Presten vår hadde på forhånd fortalt de hva han ønsket de skulle gjøre (pga at de hadde liten tid så hadde han gitt de noen får oppgaver de skulle gjøre), men da de kom her og så det store behovet for oppusning så brettet de opp armene sine og jobbet dag og natt (ferdig i to-tiden på natta hver dag) for å bli ferdige med det de satte seg som mål, som absolutt var i tråd med våre ønsker, men som vi ikke trodde de ville ha tid å gjøre. Vi som jobber her gleder oss nå STORT over et "nytt" Lovsangshjem, i masse flotte farger, kunst på veggene og kreative løsninger. Nå er teamet dratt og de ansatte bruker siste arbeidsdag denne uke til å rydde og dekorere vegger. Her kommer noe bilder fra "nye" Lovsangshjemmet :-)