torsdag 1. desember 2011

Stipend for fattige barn

Vi har fortiden besøk av en diakon og to konfirmanter fra Bodø domkirke. De skal være her i nesten tre uker og skal bruke tiden til å bli godt kjent med arbeidet som kirken, i samarbeid med NMS driver blant barn og unge her i Thailand. En av de første dagene så var de sammen med Paitoon, som jobber i prosjektet "Stipend for fattige barn" på hjemmebesøk og skolebesøk. Her kommer bilder og tekst fra hvordan de opplevde denne dagen.


I dag fikk vi vårt første møte med slummen på nært hold, med Paitoon. Det var veldig interessant å se på hvordan de lever i slummen. Bodø Domkirke støtter prosjektene her i Thailand med stipend til skolegang for mange av slumbarna, og det virker som om det går bra med familieutviklingsprosjektet! Vi besøkte flere av familiene, hvor vi snakket om hvordan det gikk med skolegangen. Vi ble tatt imot med veldig stor gjestfrihet, nysjerrighet og stor glede. Det var rørende å se hvor mye de hadde å gi, selv om de hadde så lite. Slummen var bygd opp under en motorvei, mye av konstruksjonene var skummelt Noen av familiene hadde et eget spisested, butikk, vaskeri eller kaffebutikk utenfor husene for å tjene penger. Det var overraskende å høre hvor mye de trenger, både av skolepenger, skoleutstyr og hele uniformen. Vi var også på skolebesøk, som var veldig interessant. Der møtte vi fire klasser som hadde utegym, og også der ble vi møtt med veldig stor imøtekommenhet. Vi fikk også være med inn i noen av klasserommene. Det var spesielt å se forskjellen mellom Norge og Thailand i forhold til religion. Buddhismen var sterkt synlig på disse skolene, slik som den også er ellers i Thailand.