Forandring fryder er det noe som heter. Og kanskje det stemmer.Uansett så tenker jeg at forandringer er sunt. Men vemodig er det jo. Og tankene mine går tilbake til begynnelsen, til da det hele begynte.

Fulgte kallet
Visjonen hadde jeg, ønsket om å hjelpe fattige barn var stor. Jeg opplevde jeg hadde et kall til å dra ut og jobbe blant fattige barn. Da jeg fikk jobben med å starte opp småbarnsbarnehage i slummen i Bangkok, følte jeg virkelig at jeg var på den vei jeg skulle.

Nesten ingen barn kom
Full av pågangsmot og med en fersk grunnskoleeksamen i thai møtte jeg opp på ny arbeidsplass, en arbeidsplass som jeg nå har hatt i mer enn 12 år. Etter noen måneder med forberedelser var vi i gang med ny barnehage for barn i alder 6 måneder - 3 år. Jeg husker godt den dagen vi åpnet; vi hadde ordnet og styrt, kjøpt inn på leker og materiell.  Lærere og hushjelp var klare, men så kom det nesten ingen barn.

Flere og flere kom
Det første året hadde vi på det meste fem barn. Målet jeg hadde om å "redde verden" føltes fjernt da. Men etterhvert som vi ble kjent i nabolaget, og de fant ut at vi verken "tvangskristnet" barna deres eller samarbeidet med politiet (som de var redde for),  begynte foreldrene å sende barna sine til oss. Flere og flere, etterhvert ble det fullt og vi fikk ventelister.

Opplæring
Mye av jobben min har bestått i å veilede lærerene, ingen av de hadde utdannelse og jeg måtte starte med å undervise i helt grunnleggende barneoppdragelse. De fleste lærerene var lærevillige og da vi etter noen år fikk Kruu Sao, en oppegående og lærevillig dame med gode lederegenskaper, fant vi ut at jeg kunne begynne å jobbe med andre ting i tilegg til Lovsangshjemmet.

Drøm i oppfyllelse
Lovsangshjemmet har vært en fantastisk arbeidsplass. Når man har en drøm om å jobbe med fattige barn, og så får en mulighet til å gjøre det, se en forandring, se at barna vokser til, tar seg en utdanning, klarer seg godt! Det er fantastisk. Møte de igjen og se og høre dem fortelle at på grunn av Lovsangshjemmet så går det bra. Ingenting er bedre.

Samme drøm
Det å få gi små barn et pusterom i en vanskelig hverdag er veldig godt, se gleden deres over å komme inn i et lyst og trivelig lokale, møte lærere som vil dem vel, som gir dem oppmerksomhet og kjærlighet,  få sunn mat, drikke og hvile. Det gjør godt både for barna og for oss som jobber blant dem. Nå gleder jeg meg over at min kollega, Margrethe Brandsæther, som jeg vet bærer på noen av de samme drømmene jeg hadde, skal få oppleve denne flotte plassen og få bidra der, slik at Lovsangshjemmet kan fortsette å utvikle seg på en god måte.

Rådgiver og leder
Jeg vil nå i halvannet år framover jobbe i diakoniavdelingen i kirken vår med et hovedfokus på å være rådgiver for lederen av avdelingen, samt undersøke og vurdere framtiden for de diakonale institusjonene i ELCT.  Jeg vil delta på gudstjenestene i Grace Lutherske kirke her i Bangkok.
Du kan gi en gave til arbeidet blant barn og unge i Bangkok

Hilsen Anne Storstein Haug