onsdag 5. oktober 2016

Store forandringer i en av våre familier


I Thailand er sommeferien over for flere måneder siden og B, F og E er godt i gang på skolen, mens lille A går siste året i Immanuel Daghjem. I denne familien, som vi på Lovsangshjemmet har fulgt i mange år, er det skjedd store forandringer på kort tid. De tre eldste barna flyttet alle ut av slummen etter sommerferien, nå er det bare lille F som bor sammen med bestemoren. Vi på Lovsangshjemmet såg at det var svært vanskelig for bestemoren å ta vare på barnebarna sine på en god måte. B hadde en del utfordringer på skolen og vi var redd for at hun ville gi opp skolen om hun ikke fikk tettere oppfølging med skole og lekser. Et barnløst ektepar (thai-singapore) ønsket å være fosterforeldre for henne. Vi kjenner de godt siden de leder speiderbevegelsen som Lovsangshjemmet er en del av. Hun bor hos de nå. Den nest eldste jenta i familien heter F og vi har kjent henne siden hun gikk i barnehagen på Lovsangshjemmet. F har alltid vært en nydelig, flink og smilende jente, men med en veldig egenvilje. Hun gjør stort sett som hun selv vil, og med en bestemor som ikke orker å sette grenser, så havnet F i et miljø som ikke var bra for henne. Hun sluttet skolen midt i tredje klasse og vi på Lovsangshjemmet har gjort flere forsøk på å få henne tilbake på skolebenken, men uten hell. Derfor tok Lovsangshjemmet, i samarbeid med bestemoren initiativ til å sende henne og E bort fra slummen, bort fra det miljøet som holdt på å ødelegge F. Hun bor nå i Phetchaburi, en liten by to timers kjøring fra Bangkok. Der går hun på en internatskole som drives av staten. Nå håper vi at hun vil trives der slik at hun kan fortsette skolegangen sin. Skolen er gratis, men Lovsangshjemmet støtter de to barna med 125 kroner i måneden hver i lommepenger.

Lovsangshjemmet ønsker å være en støttespiller for familiene i slummen. For denne bestemoren betyr det mye at personalet på Lovsangshjemmet følger opp barnebarna hennes på områder hvor hun ikke klarer det. Vi håper og ber om at det skal gå godt med denne søskenflokken fra slummen- at barnebarna får den utdanningen bestemoren aldri fikk, og som hun nå drømmer om at barnebarna skal få. 

Vennlig hilsen Anne Storstein Haug
NMS misjonær og diakoniarbeider i Bangkok

(bildene har ikke noe med personene i historien å gjøre)