For å spare penger, ble de to minste av søskenflokken på fem, tatt ut av barnehagen i Lovsangshjemmet. Veien til barnehagen var lang. Mor tok barna med seg på motorsykkeltaxi, fortsatte med båt for å krysse elven og til slutt med sykkel til Lovsanghjemmet i slummen. Phi sluttet på skolen for å passe de to småsøskena i håp om at hennes ett år yngre søster da kunne fortsette på skolen.

Far er borte
Den eldste broren til Phi flyttet nylig inn igjen i det lille huset deres. Han klarte seg ikke på egenhånd. Han tok med seg kone og en liten baby. Dermed er de åtte personer i husholdningen. Mor jobber som vaskehjelp og tjener i underkant av 70 kroner dagen. Far har reist fra familien.

Stipend gir muligheter
Det er lett å forstå at det er vanskelig å få pengene til å strekke til i en slik situasjon. Heldigvis finnes stipendordningen for fattige elever. Phi får nå oppfylt sitt høyeste ønske, som er å gå på videregående skole. De to yngste er tilbake i barnehagen og familien får melkestipend for de små.

Nå ser fremtiden lysere ut og Phi kan få bruke sine gode evner mens småsøsknene er trygge og får utvikle seg i barnehagen i Lovsangs-hjemmet. Skolegang er et svært viktig for å komme seg ut av fattigdom.

FAKTA:

Dine gaver fører til at både barn og hele familier begynner å drømme om en fremtid.

Gjennom omsorg og kjærlighet i et miljø der de kan føle seg trygge, får fattige barn utvikle seg. I slummen i Bangkok drives Lovsangshjemmet med dagtilbud til barn fra seks måneder til tre år, og Immanuel daghjem for tre til seksåringer. På et skoleinternat i Phibun i nordøst får fattige, men skoleflinke unge mulighet til å utvikle sine evner. Årlig deles det også ut stipend til flere hundre barn, som ellers ikke ville kunne fortsette på skolen.

Gi en gave til dette prosjektet!