torsdag 31. august 2017

Gode forandringer i Immauel Daghjem

De av dere som følger med oss på facebook vil se at vi har fått flotte fint brukte møblene fra en av de internasjonale skolene (Bangkok Patana Internasjonale skole). Det skjedde på denne måten: Som foreldre på denne skolen så fikk jeg en mail om at barnehagen på Patana skulle totalrenoveres. Jeg sendte derfor et brev til rektor og fortalte om våre barnehager og vårt samarbeid med Patana fram til nå. Vi har et samarbeid med to årskull, year 1 og year 4. Jeg fortalte om de gamle utslitte møblene våre, noen har vi hatt fra Immanuel Daghjem startet for 40 år siden. Rektor var positiv og enden på historien var at våre barnehager fikk som første barnehage velge ut de møblene vi ønsket.

Det hører også med til historien at alle lærerene på Immanuel Daghjem og Lovsangshjemmet var på besøk på Patana i fjor for å se hvordan de jobbet. Alle ble veldig imponert over klasserommene og hvordan Patana la til rette for at barna skulle ha et godt læringsmiljø. Nå kunne de velge fritt blant alle disse møblene de hadde gått og beundret for et år siden :-) Skikkelig julaften var det!!! Nå er gamle møbler hevet ut og vi har fått inn de nye.

Det å få nye møbler vil også innebære en helt ny måte å tenke barnehage på. Fra å ha en undervisningsbasert læring hvor læreren velger ut hvilke leker barna skal leke med, skal nå barna selv velge hva de vil leke med og kunne velge fritt blant lekene på avdelingen. Lærerene veileder og oppmutrer, istedenfor å ta valg for de. På Patana sier de at en skal hjelpe barna til å bli independent learners (selvstendige og uavhengige elever) og dette vil vi også jobbe med i Immanuel Daghjem og Lovsangshjemmet. Dette er i trå med myndighetenes nye undervisningsplan for barnehager. For lærene våre er dette en helt ny måte å tenke på, og vi vil måtte bruke lang tid på denne forandringsprosessen. Heldigvis så har vi et lærerteam fra Patana som vil undervise og hjelpe oss.
Vennlig hilsen Anne Storstein Haug
Diakoniarbeider og NMS misjonær i Thailand

torsdag 24. august 2017

Nytt fra Nådehjemmet

Alfhild fra Norge og Anja fra Finland har begge jobbet flere perioder på Nådehjemmet. I vår reiste begge hjem og undertegnede vil nå i en periode prøve å besøke Nådehjemmet en gang i uken for å følge opp arbeidet der og være tilstede for de ansatte.

Vi er inne i en endringsprosess på Nådehjemmet slik at vi skal kunne møte behovet i samfunnet på bedre måte. En av tingene vi må forandre på er hvordan vi skal promotere arbeidet vårt. Vi har sett at det i perioder er få jenter som bor på Nådehjemmet, vi har også sett at noen av de som bor der kanskje ikke er de som trenger det mest. Vi tror at behovet for et slikt hjem fortsatt finnes, men at vi kanskje ikke når ut til de som virkelig trenger det. Så her har vi en jobb å gjøre.

Beads made out of papers
En annen ting vi har begynt å forandre på er dagsrytmen. Vi vil at hverdagen til de vordende mødrene skal være mer rutinert. Dette har medført at de nå må delta på aktivitetene som vi arrangerer på Nådehjemmet, blant annet yrkesopplæring, enten at de holder på med håndarbeid eller jobber i den lille kafeen vi har der.

En tredje ting vi vil utvikle er håndarbeidet vi lager her på Nådehjemmet, som gjør at jentene kan tjene litt penger mens de bor der, og som vi selger til inntekt for arbeidet. Nådehjemmet har i flere år laget kort og smykker som selges til gjester og på ulike marknader. Vi har fått kontakt med en annen stiftelse her i Bangkok- Samaritan (de jobber med jenter som ønsker seg ut av prostitusjon). De er dyktige på håndarbeid. De ansatte på Nådehjemmet har besøkt Samaritan og blitt kjent med hvordan de jobber for å skaffe penger til arbeidet sitt. De ansatte der har sagt de vil komme på besøk til oss å gi oss opplæring i hvordan en lager smykker og syr dukker. Så det blir spennende.
Vi har også hatt besøk av Konrad hotel og Diversey company som hadde opplæring i hvordan vi kan lage såper. De donerte også utstyr som en trenger for å lage såpen.

Samme dag som Nådehjemmet var på besøk hos Samaritan så fikk vi besøk av en annen stiftelse; Ban Nok Kammin (de jobber blant barn). De hadde bilen full av bleier, melk, ris og andre nyttige ting som de donerte til oss.
Det er flott å se at vi som jobber i ulike stiftelser kan hjelpe hverandre, at vi ikke ser på hverandre som konkurrenter, men som "støttespillere" med samme mål; å hjelpe de underpriviligerte i samfunnet.

We learned how to make soaps

Ban Kammin donated milk, pampers etc
The results :-)
Visiting Samaritan


Vennlig hilsen Anne Storstein Haug