fredag 3. november 2017

Turdag i barnehagen

I går var 13 barn fra Lovsangshjemmets barnehage på tur til Bangkok Patana internasjonale skole. Lovsangshjemmet og Patana har fått et tettere samarbeid nå og for oss er dette noe nytt og spennende.

Som en del av dette samarbeidet har lærere fra Patana hatt workshops og trainings for våre lærere, noe som har vært lærerikt. Vi har lært nye metoder som vi kan bruke i vårt arbeid med barna. Turen i går var også en del av dette opplegget, hvor våre lærere kunne se og oppleve hvordan Patana lærere jobber med barna for å hjelpe de til å bli selvstendige elever, eller independent learners som de kaller det der.
For barna våre var dette en drømmedag. De ble kjørt til Patana  i minibusser og vel framme så stod en første klasse klar til å ta i mot de og følge de til småbarnsavdelingen på skolen. Vel framme i barnehagen var det fri lek ute på en stor og fin lekeplass, før de deltok på aktiviteter inne, med god tid til å leke der også. En av aktivitetene var at barna i første klasse leste sine egne bøker (som de hadde laget selv) for barna på Lovsangshjemmet.

Lærerene våre fikk oppleve Patana lærere som deltok aktivt i leken, som ikke var redde for å skitne seg til, som lekte med såpeskum uten å være redd for å bli våt. De fikk oppleve små barn som ryddet opp etter seg, vasket opp koppen sin selv, som tok egne valg etc. Vi tok masser av bilder og vil i ettertid ha et lærermøte der vi snakker om hva vi opplevde og hvordan vi kan forbedre vår relasjon til barna i vår barnehage, og hvordan vi kan forbedre våre læringsmetoder.

I løpet av formiddagen var både styrer i barnehagen og førskolen innom, i tillegg til rektor på barneskolen. Alle, inkludert styrer og rektor, var enige om at dette var en stor suksess og at det var en god dag både for våre barn og barna på Patana. Planen er å gjenta dette med jevne mellomrom, neste gang er det barn fra Immanuel Daghjem sin tur.

Vennlig hilsen Anne

Vi ble ønsket velkommen av Year 1 elever

Vannlek er kjempgøy!
Vi fikk invitasjonskort fra Year 1

Fellessamling på småbarnsavdelingen