onsdag 12. juni 2013

Alltid beredt!

Endelig har Lovsangshjemmet fått sin egen speidertropp. Søndag 2. Juni ble gruppen offisielt tatt opp i  "The boys' brigade in Thailand". Gruppen vår har allerede holdt på et halvt års tid, så det var en stor og høytidelig dag når de nå ble opptatt i en "skikkelig" speidertropp. Representanter fra ledelsen i The boys brigade in Thailand var tilstede under gudstjenesten.
Barne- og ungdomsarbeideren vår Muek ble innsatt som speiderleder og LST studenten Man hjelper til. De har møter på Lovsangshjemmet hver lørdag. 10 barn er med i gruppen, men vi håper det vil bli flere etterhvert.
Vi synest det er veldig kjekt at vi nå har en speidertropp på Lovsangshjemmet :-) Her kommer noen bilder.