torsdag 30. april 2015

Hvis du betaler 10.kroner for pass kan du bare forvente å få pass verdt 10. kroner. På Lovsangshjemmet er det ikke slik.


På Lovsangshjemmet får de fattigste og mest trengende barna et fullverdig barnehagetilbud av høy kvalitet selv om de ikke kan betale mer enn 10 kroner dagen - takket være givere i Norge.

I den stille uken var vi på hjemmebesøk til alle barna som har gått på lovsanghjemmet i år. Hovedmålet med disse besøkene er å få tilbakemeldinger på året som har gått. Hva er brukerne fornøyde med og hva vil de forandre. Det er alltid hyggelig å få skryt og det fikk vi masse av. Mange av barna har akkurat startet i ny barnehage og foreldrene og barna savnet lovsanghjemmet. Nå etter de hadde byttet barnehage så de svært tydelig hvor bra lovsangshjemmets barnehage er. Av alle de gode tilbakemeldingene vi fikk er dette noen av det positive mange nevnte.

  • På lovsanghjemmet er det få barn per voksne.
  • Dere slår ikke barna
  • De voksne er oppriktig opptatt og glade i barna.
  • Her lærer de engelsk
  • Blir vandt med utlendinger
  • Dere snakker pent om og til barna
  • Dere har “HISO” (high society) leker
  • Lekeplassen er like fin som rikmanns ungene sine
  • Her lærer de å bli glad i musikk og dans.
  • Her er de trygge og får lære

Vi hadde med oss et ark med mange spørsmål og det ble mange gode samtaler. Et av spørsmålene handlet om hva de syntes om at lovsanghjemmet er en kristen barnehage. Nesten alle syntes dette var bra selv om de fleste av barna er buddhister. Mange hadde valgt denne barnehagen nettopp fordi barnehagen var kristen og den måten barna blir behandlet på der.

I endel av familiene var forholdene dårligere en vi var klar over. Mangel på arbeid, skilsmisser, sykdom og andre problemer ble delt. Vi lyttet og informerte om de hjelpetiltak vi kan bidra med gjennom eldreprosjekt og stipendordninger for skoleelever. Dette er nyttige dager for oss ansatte å se og oppleve barnas hjemmesituasjon. Dette hjelper oss å skape en god hverdag for barna i barnehagen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar