onsdag 2. april 2014

Ny lekeplass

Lovsangshjemmet fikk mulighet til å kjøpe nabotomta, og et lokalt firma har tatt på seg oppgaven med å bygge en lekeplass. Tegningene er nesten klare og nå gleder vi oss til barna skal få et større område å leke på, et område hvor barna kan se himmelen (ikke bare motorveien), med grønne planter og med lekeapparater. Plassen ligger på baksiden av Lovsangshjemmet. I forrige uke hadde vi dugnad; presten, lærerer, misjonærer og frivillige stilte opp for å rive eksisterende bygning slik at byggingen kan starte. Her kommer noen bilder.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar