torsdag 15. september 2016

Immanuel Daghjem


Immanuel daghjem (DN), barnehagen som drives av ELCT (Evangelical Lutheran Church in Thailand) og som NMS er hovedsponsor for, har vært en del av mitt liv siden jeg kom til Thailand. Barnehagen har i år vel 60 barn i alder 2.5- 6 år. I flere år jobbet jeg der som engelsklærer der, nå har jeg oppgaven med å veilede styrer der- Kruu Sao. Hun har i mange år jobbet som leder på Lovsangshjemmet, nå har hun fått mer ansvar og er blitt leder for Immanuel Daghjem også. Noe hun klarer veldig godt. Margrethe Brandsæther er NMS misjonær og jobber fast nede på Immanuel Daghjem en gang i uken. I det siste har vi opplevd mange gode endringer på DN. Kruu Sao er veldig endringsvillig, Margrethe har mange ideer og vi opplever at lærerene der også er blitt mye mer åpne for nye ting/nye ideer.

Margrethe har knyttet til seg voluntører fra Berkeley internasjonale skole- skolen guttene hennes går på, de har formingsaktiviteter for barna. I tilegg har Solveig Johannessen fått en tidligere musikklærer fra Bangkok Patana internasjonale skole - skolene guttene mine går på, til å komme å ha musikkundervising. Margrethe har selv engelskundervisning for alle klassene og kruu Sao har dataundervisning for de to eldste klassene. Alt dette i tilegg til de vanlige aktivitetene i barnehagen

Denne høsten har barnehagen et spesielt fokus på grovmotorikk, og som en innledning til dette temaet så var de eldste barna på tur til et barnemuseum (med et god lekeplass og plaskebasseng) og de minste var på en innendørs lekeland.

Jeg som har fulgt denne barnehagen over lengre tid gleder meg stort over alle de gode forandringene som har skjedd i barnehagen og over alle de fornøyde barna jeg møter når jeg besøker barnehagen. Så får jeg heller leve med at barna har glemt hva jeg heter, og spør etter adjaan Margarethe når jeg kommer innom….


Vennlig hilsen
Anne Storstein Haug
NMS misjonær og diakoniarbeider i Thailand.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar