lørdag 21. august 2010

Stipend for fattige barn

For at dere skal bli litt mer kjent med noen av de som får støtte gjennom ”Stipend for fattige barn” så sendte jeg ut ungdomsarbeideren på Lovsangshjemmet for å intervjue en av jentene våre. Hun har fått støtte til skolegang siden hun begynte på ungdomskolen.

N er 18 år og begynte på siste året på vidergående skole nå i mai. Hun går på en stor skole med tilsammen 1500 elever. Det er 28 elever i klassen hennes. Vi spurte hvilke fag hun likte best og det var engelsk, fransk, matte og fysikk. N bor sammen med foreldrene og tre yngre søsken, to søstre på 12 og 9 år og en bror på 5 år, sistnevnte går i Immanuel daghjem

Far til N kommer egentlig fra Nord-Øst Thailand, men har bodd hele sitt voksne liv i Klong Toey slummen. Han jobber selvstendig, han har en vogn som han går rundt med, fra den så selger han fruktdrikker. Han jobber vanligvis fra klokka 9.00 – 19.00 og tjener ca 500 bath dagen (litt under 100 kroner). Moren er også fra landsbyen (Ayuttaya), men har som faren bodd hele sitt voksne liv i slummen. Hun jobber som vakt på det lokale kjøpesenteret, jobber seks dager i uken fra 09.00- 22.00 og har en månedsinntekt på 6500 bath (litt over 1000 kroner).

N bor sammen med familien på to små rom, men hun sier at de har det godt sammen og at de er glad i hverandre. Når N har fri fra skole og ekstrajobb så gjør hun husarbeid og ser på tv.

De har et godt forhold til naboene og de hjelper hverandre når det trengs.

N ønsker å ta seg høyere utdannelse slik at hun kan få seg en god jobb og gjøre en god innsats for samfunnet. Dersom familien får mulighet så ønsker de å flytte ut av slummen.

Hver ettermiddag etter skolen og på lørdager jobber N på en Seveneleven butikk. For den jobben får hun 30 timen (ca 6 kroner). Disse pengene gjør at hun får litt ekstra lommepenger og får mulighet til å kjøpe ting hun ellers bare kunne drømme om. Nå sparer hun til bærbar datamaskin og da vi spurte henne når hun hadde penger nok til å kjøpe den så sa hun om et par måneder (en bærbar datamaskin koster ca 4000 kroner så hun har måttet jobbe ganske så lenge for å få den).

N, søstrene og moren er kristne. Det å bli kristen forandret livet til N. Hun fikk et håp og en ny glede i livet.

Hun avslutter samtalen med å takke alle som støtter prosjektet, som er med å støtte hennes skolegang og som viser henne kjærlighet på den måten.

(N er ikke hennes riktige navn)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar